اخبار و رویدادها - آرشیو

فراخوان جذب نیرو پزشک خانواده در رشته شغلی مراقب سلامت شهر مامونیه(به همراه منابع آزمون)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب
خرید دومین دستگاه خودروی شاسی بلند با نام فوتون
پیرو انعقاد قرارداد سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت‌های توسعه و بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه صورت گرفت:

خرید دومین دستگاه خودروی شاسی بلند با نام فوتون

پیرو انعقاد قرارداد سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت‌های توسعه و بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه دومین دستگاه خودروی شاسی بلند با نام فوتون تهیه شد.

ادامه مطلب
کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) شهرستان زرندیه
تحول اداری معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار کرد:

کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) شهرستان زرندیه

کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO با حضور پرسنل شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) شهرستان زرندیه برگزار شد.

ادامه مطلب
پلمپ و تعطیلی یک واحد کارگاه غیر مجاز تولیدکننده محصولات شوینده
با تلاش های مجدانه کارشناسان حوزه نظارت بر مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه صورت پذیرفت؛

پلمپ و تعطیلی یک واحد کارگاه غیر مجاز تولیدکننده محصولات شوینده

یک واحد کارگاه غیر مجاز تولیدکننده محصولات شوینده در شهرستان ساوه پلمپ شد.

ادامه مطلب
کارگاه مدیریت قلبی در اورژانس پیش بیمارستانی'PHCLS'
به همت واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی برگزار شد:

کارگاه مدیریت قلبی در اورژانس پیش بیمارستانی'PHCLS'

به همت واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه کارگاه مدیریت قلبی در اورژانس پیش بیمارستانی'PHCLS' برگزار شد.

ادامه مطلب

مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارمندان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد انجام ایاب و ذهاب کارمندان خود را به صورت سرویس رفت و برگشت درون شهری در مسیرهای معین به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب