معرفی ریاست

تعداد بازدید:۶۳۴۰

 

دکتر محمود کریمی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

مقطع تخصصی :  دکتری PHD
   رشته تخصصی : آموزش بهداشت

مرتبه علمی :              دانشیار
متولد :               ۱۳۵۳/۰۶/۰۱
تلفن :              ۴۸۵۰۱۱۱۰-۰۸۶