اخبار و رویدادها

مناقصه عمومی پروژه تکمیل فاز دوم ساختمان مرکز جامع سلامت شهر رازقان

مناقصه عمومی پروژه تکمیل فاز دوم ساختمان مرکز جامع سلامت شهر رازقان جدید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل فاز دوم ساختمان مرکز جامع سلامت شهر رازقان به شماره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه مذکور از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهید ناصری

مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهید ناصری جدید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهید ناصری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه مذکور از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه سال ۱۴۰۱ (زمان ویرایش اطلاعات)

آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه سال ۱۴۰۱ (زمان ویرایش اطلاعات) جدید

به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ میرساند: سایت ثبت نام آزمون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ جهت ویرایش اطلاعات متقاضیان فعال و امکان ویرایش فراهم میباشد، لذا از داوطلبینی که نیازمند اصلاح اطلاعات میباشند تقاضا میگردد در تاریخ ذکر شده به آدرس https://azmoon.savehums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp مراجعه نمایند. *شایان ذکر است مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نمیگردد.

ادامه مطلب
مناقصه عمومی پروژه احداث اسکلت ستاد مدیریت غذا و دارو

مناقصه عمومی پروژه احداث اسکلت ستاد مدیریت غذا و دارو جدید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث اسکلت ستاد مدیریت غذا و دارو را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی در رشته شغلی خدمات

فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی در رشته شغلی خدمات

باطلاع کلیه داوطلبین آزمون شرکتی جذب نیرو در رشته شغلی خدمات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ میرساند: مقتضی است جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تا ساعت ۲۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به سایت https://azmoon.savehums.ac.ir/Registration/TraceCode/TraceDemandState مراجعه نمایید. لازم بذکر است ورود به سالن برگزاری آزمون منوط به در دست داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی میباشد و از ورود افراد بدون کارت جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ادامه مطلب