آزمون های استخدامی

آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه سال ۱۴۰۱ (زمان ویرایش اطلاعات)

آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه سال ۱۴۰۱ (زمان ویرایش اطلاعات) جدید

به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ میرساند: سایت ثبت نام آزمون در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ جهت ویرایش اطلاعات متقاضیان فعال و امکان ویرایش فراهم میباشد، لذا از داوطلبینی که نیازمند اصلاح اطلاعات میباشند تقاضا میگردد در تاریخ ذکر شده به آدرس https://azmoon.savehums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp مراجعه نمایند. *شایان ذکر است مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نمیگردد.

ادامه مطلب
فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی در رشته شغلی خدمات

فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی در رشته شغلی خدمات

باطلاع کلیه داوطلبین آزمون شرکتی جذب نیرو در رشته شغلی خدمات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ میرساند: مقتضی است جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تا ساعت ۲۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به سایت https://azmoon.savehums.ac.ir/Registration/TraceCode/TraceDemandState مراجعه نمایید. لازم بذکر است ورود به سالن برگزاری آزمون منوط به در دست داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی میباشد و از ورود افراد بدون کارت جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ادامه مطلب
جذب نیروی انسانی در رشته شغلی خدمات و دارویار (دریافت کارت ورود به جلسه)

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی خدمات و دارویار (دریافت کارت ورود به جلسه)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی خدمات و دارویار، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های کتبی، مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب
جذب نیروی انسانی در رشته شغلی خدمات "دریافت کارت ورود به جلسه"

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی خدمات "دریافت کارت ورود به جلسه"

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون‌های کتبی، مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب
استخدام پزشک خانواده (ساوه و نوبران)

استخدام پزشک خانواده (ساوه و نوبران)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب
اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کتبی جذب نیروی شرکتی در رشته شغلی کارشناس فوریت‌های پزشکی

اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کتبی جذب نیروی شرکتی در رشته شغلی کارشناس فوریت‌های پزشکی

به اطلاع کلیه داوطلببین آزمون شرکتی در رشته شغلی کارشناس فوریت های پزشکی ساوه و زرندیه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ میرساند: خواهشمند است افراد معرفی شده در جدول ذیل در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ جهت برگزاری تست شاخص توده بدنی (BMI) راس ساعت ۱۰ صبح در واحد منابع انسانی دانشکده به آدرس ساوه-میدان مادر-ابتدای خیابان جمهوری-ساختمان شماره ۱ (ستاد) حضور یابند.

ادامه مطلب