ارتباط بدون واسطه با مسئولان

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه بر اساس مسئولیت حرفه‌ای خود وظیفه انعکاس نظرات، پیشنهادات، انتقادات و درخواست‌های مردم به مسئولان دانشگاه را به عهده دارد. این ارتباط بدون واسطه بوده و مطالب شما مستقیم بطور مستمر و محرمانه به مسئولین ذیربط منعکس خواهد گردید. درج آدرس پست الکترونیکی الزامی می‌باشد و امکان ارتباط با شما و اعلام نتیجه اقدامات از سوی مسئولان را میسر خواهد کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه: دکتر امیر قادی پاشا