تحول اداری معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار کرد:

کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) شهرستان زرندیه

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۴ کد : ۴۵۴۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۲۷
کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO با حضور پرسنل شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) شهرستان زرندیه برگزار شد.
کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) شهرستان زرندیه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ به منظور آشنایی پرسنل شبکه بهداشت و بیمارستان حضرت امام رضا(ع) زرندیه دوره آموزشی" آشنایی با فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO و به روش BPMN2"  در سالن جلسات توسط واحد تحول اداری معاونت توسعه دانشکده برگزار شد.

 در این جلسه شرکت کنندگان با اهمیت و  لزوم ثبت فرآیندهای مختلف آشنا شده و مقرر گردید نسبت به ترسیم فرآیندهای مربوطه اقدام نمایند.


نظر شما :