دفتر ریاست

تعداد بازدید:۵۳۹۳

                                                   

نام و نام خانوادگی:                          فرهاد ترخان

سمت:                                   رئیس دفتر ریاست

سابقه:                                                  ۱۶ سال

تاریخ شروع مسئولیت:                        ۱ آبان ۱۴۰۲

شماره تماس:                                 ۰۸۶۴۸۵۰۱۱۰۹

ایمیل:                farhadtarkhan۰۶@gmail.com

آدرس:       ساوه، ابتدای خیابان جمهوری، دانشکده

                علوم پزشکی ساوه، حوزه ریاست