دفتر ریاست

تعداد بازدید:۵۰۲۶

                                                   

نام و نام خانوادگی:                          فرهاد ترخان

سمت:                                   رئیس دفتر ریاست

تاریخ شروع مسئولیت:                        ۱ آبان ۱۴۰۲

شماره تماس:                                 ۰۸۶۴۸۵۰۱۱۰۹

آدرس:       ساوه، ابتدای خیابان جمهوری، دانشکده

                علوم پزشکی ساوه، حوزه ریاست