اخبار و رویدادها - آرشیو

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار کرد

مراسم گرامیداشت روز بهورز گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ مراسم بزرگداشت روز بهورز با حضور سرپرست معاونت بهداشت دانشکده،جانشین معاون درمان، سرپرست شبکه بهداشت زرندیه، جمعی از روسا و مدیران و مسئول بسیج جامعه پزشکی با شرکت کلیه بهورزان برگزار شد و از بهورزان نمونه نیز تقدیر بعمل آمد.

ادامه مطلب

فراخوان واگذاری مکان هایی بصورت اجاره به منظور نگهداری داروهای تامینی در مراکز بهداشتی درمانی نوبران و جوشقان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده واگذاری مکان هایی بصورت اجاره به منظور نگهداری دارو های تامینی جهت رفع نیاز پزشکان مستقر در مراکز بهداشتی درمانی نوبران و جوشقان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستادیران ) به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۶ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
در مجمع خیرین سلامت کشور صورت گرفت

تخصیص ۶۰ میلیارد ریال توسط خیر حوزه سلامت جهت تکمیل ساخت پروژه ستاد مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه

تفاهم‌نامه تکمیل و ساخت پروژه ساختمان ستادی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه با تخصیص ۶۰ میلیارد ریال و با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه و جمعی از مسئولین شهری، روسا و مدیران در مجمع خیرین سلامت کشور به امضا رسید.

ادامه مطلب

دفترچه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور منتشر شد

دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاحیه های آن، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی با شرایط و ضوابط این دفترچه به صورت پیمانی استخدام نمایند.

ادامه مطلب
سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه

کوچ سلامتی به خانه ساوجی ها

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی ساوه گفت: خود مراقبتی به عنوان پنجمین گام طرح تحول نظام سلامت در کشور با جلب مشارکت همراهانی از منازل، به دنبال کوچ سلامتی به خانه‌ ساوجی‌ها است.

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیرو در رشته شغلی ماما (رازقان و دوزج)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب