جوانی جمعیت

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه:

۱۳زندگی در ۲ نفس

۲ نفس در ساوه و زرندیه بوی شیرین زندگی را در مشام ۱۳ شکوفه ای پیچیده‌اند که صاحبان آنها تصمیم به چیدن نابه‌هنگام آنها گرفته بودند.

ادامه مطلب