اخبار و رویدادها - آرشیو

وبینار آشنایی دانشجویان ورودی جدید با دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

وبینار آشنایی دانشجویان ورودی جدید با دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد.

با حضور مسئولان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹، وبینار آشنایی دانشجویان جدیدالورد با فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه، چهارشنبه ۵ آذرماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

ادامه مطلب
با کرونا، هر روز زلزله داریم!

با کرونا، هر روز زلزله داریم!

 یک پرستار بخش ICU کرونای بیمارستان شهید مدرس ساوه نسبت به افزایش مراجعین کرونایی به مراکز درمانی هشدار داد و از مردم خواست تا با رعایت اصول بهداشتی به قطع زنجیره سرایت کرونا ویروس کمک کنند.

ادامه مطلب
فراخوان شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی تاسیسات

فراخوان شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی تاسیسات

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی تکنسین تاسیسات افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های کتبی، عملی و مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج بکارگیری نماید:

ادامه مطلب
۱۰ پروژه عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه در حال ساخت است
سرپرست اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی:

۱۰ پروژه عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه در حال ساخت است

سرپرست اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: از ۱۳پروژه عمرانی دانشکده در سال ۹۹ تعداد ۳ مورد ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مابقی در حال ساخت است.

ادامه مطلب
پذیرش و استخدام بهورز
در دانشکده علوم پزشکی ساوه:

پذیرش و استخدام بهورز

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد بند یک تبصره ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد ۲۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی ( قرارداد کار معین ) در محل های تعیین شده استخدام نماید.

ادامه مطلب