اخبار و رویدادها - آرشیو

برپایی میز خدمت در مراسم پر فیض نماز جمعه

برپایی میز خدمت در مراسم پر فیض نماز جمعه در مصلی ساوه به همت کارشناسان واحد بیماری های مرکز بهداشت با حضور فعالانه داوطلبان سلامت جهت پویش ملی فشارخون و دیابت، اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات، ارائه پمفلت سلامت خانواده و نظام ارجاع و آگاهی در خصوص مراکز و پایگاه های ارائه دهنده خدمات بهداشتی

ادامه مطلب

مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷شهریور و مدرس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷شهریور و مدرس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

واگذاری (به صورت اجاره) کلینیک تخصصی شهدای آسیابک جهت ارائه خدمات درمانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده واگذاری به صورت اجاره مکانی (کلینیک تخصصی شهدای آسیابک) به مساحت تقریبی ۷۵۰ متر مربع جهت ارائه خدمات درمانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

آگهی واگذاری پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا(ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت"

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا (ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت" از طریق واگذاری به بخش غیردولتی به استناد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه مشخصات پروژه ها در سایت این دانشکده به آدرس http://savehums.ac.ir (فایل پیوست میباشد) پیشنهادات خود را به صورت حضوری و مکتوب ارائه نمایند.

ادامه مطلب