گالری تصاویر

بازدید سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه از مراکز بهداشتی و درمانی زرندیه گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه به همراه معاون فنی معاونت بهداشت و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز سلامت جامعه شهری خشکرود، مرکز سلامت جامعه شهری رازقان، پایگاه اورژانس شهری زرندیه، مرکز منتخب کوید ۱۹ زرندیه بازدید کردند و ضمن تبریک سال نو در جریان مشکلات بهداشتی و درمانی بیماران و پرسنل این مراکز قرار گرفتند‌.

ادامه مطلب

بازدید سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه از مراکز بهداشتی و درمانی ساوه و زرندیه گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه به همراه معاون فنی معاونت بهداشت، نماینده معاونت درمان و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی، آزمایشگاه مرکزی، معاونت بهداشت، مرکز واکسیناسیون قدسیه، بیمارستان مدرس و شهدای ۱۷ شهریور، مرکز منتخب کوید ۱۹، بیمارستان تامین اجتماعی، بیمارستان امام رضا و شبکه بهداشت زرندیه، درمانگاه شبانه روزی زاویه و مرکز سلامت جامع شهری شهدای پرندک بازدید کردند و ضمن تبریک سال نو در جریان مشکلات بهداشتی و درمانی بیماران و پرسنل این مراکز قرار گرفتند‌.

ادامه مطلب