اخبار و رویدادها - آرشیو

در دیدار با وزیر بهداشت صورت گرفت؛

بررسی پروژه‌های توسعه‌ای و ساختار تشکیلاتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گالری

در دیدار نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با وزیر بهداشت، پروژه‌های توسعه‌ای و ساختار تشکیلاتی این دانشکده مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

ادامه مطلب