فراخوان مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی

۰۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۲۲۳ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۴۸۷

فراخوان مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه با استناد به ماده ۸۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد اموال اسقاط و ضایعات ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را به بالاترین قیمت از طریق مزایده عمومی طبق شرایط ذیل به متقاضیان حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و اطلاع از نحوه و زمان برگزاری مزایده از تاریخ چهارشنبه مورخ ۰۲ / ۰۴ / ۱۴۰۰ لغایت شنبه مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۴۰۰ به آدرس اینترنتی دانشکده علوم پزشکی ساوه http: //savehums. ac. ir/ و یا به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ستاد شماره ۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه کد پستی ۷۶۶۵۱ – ۳۹۱۹۶ تلفن ۴۸۵۰۱۰۰۰ – ۰۸۶ مراجعه نمایند.

متقاضیان می‌توانند جهت رویت اموال اسقاط و ضایعات مورد مزایده از تاریخ چهارشنبه ۰۲ / ۰۴ / ۱۴۰۰ لغایت شنبه ۱۲ / ۰۴ / ۱۴۰۰ از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ ظهر پس از هماهنگی با کارپرداز، بازدید بعمل آورند.

شماره تماس کارپرداز: اقای‌امیر اشرفی موبایل ۷۵۶۱۶۵۹ – ۰۹۱۲

مهلت دریافت اسناد مزایده از پیشنهاد‌دهندگان: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۰ می‌باشد

محل دریافت اسناد مزایده از پیشنهاد‌دهندگان: ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ستاد شماره ۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه

شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست بعد از درج مشخصات خود روی پاکت‌ها ( پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده – پاکت ب: اسناد مزایده و پاکت ج: فرم پیشنهاد قیمت ) آن‌ها را در پاکت‌های جداگانه مناسب مهر و امضا شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۰ به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ستاد شماره ۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه کد پستی ۷۶۶۵۱ – ۳۹۱۹۶ تحویل و رسید دریافت نمایند.

قیمت پیشنهادی متقاضی باید حد اکثر تا ۲۰ روز کاری پس از افتتاح پیشنهاد‌ها اعتبار داشته باشد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۰۴ / ۱۴۰۰ سالن جلسات ستاد شماره ۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه

شرکت‌کنندگان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۵۶۱۶۵۹ – ۰۹۱۲ آقای اشرفی تماس حاصل نمایند

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۰۰۰، ۵۵۰، ۲۴ ریال ( بیست و چهار میلیون پانصد و پنجاه هزار ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا‌واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبا ۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ir به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه (‌شناسه‌واریز ۹۸۲۱۲۳۸۲۲۱۰۰۰۷۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ ) ضمانت نامه و یا فیش‌واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۰ به آدرس ساوه ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی ۷۶۶۵۱ – ۳۹۱۹۶

 


نظر شما :