اخبار و رویدادها - آرشیو

ارائه خدمات درمانی به بیماران غیرکرونایی در ساوه تفکیک شده است
دکتر رضایی رئیس مجتمع درمانی شهید مدرس و ۱۷ شهریور:

ارائه خدمات درمانی به بیماران غیرکرونایی در ساوه تفکیک شده است

رئیس مجتمع درمانی شهید مدرس و ۱۷ شهریور شهرستان ساوه با اشاره به اینکه این مرکز درمانی پذیرای تمامی بیماران است، گفت: ارائه خدمات درمانی به بیماران غیرکرونایی در این بیمارستان تفکیک شده است.

ادامه مطلب
ترس از سرطان پستان، برادر مرگ است
بی وقفه به جنگ بیماری بروید؛

ترس از سرطان پستان، برادر مرگ است

ماه اکتبر ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان است. روبانی صورتی رنگ سمبل جهانی این بیماری است و به نشانه آگاهی بخشی و ارزش نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه از ابتدای این ماه در سراسر جهان به نمایش گذاشته می شود و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان کمک می‌کنند.

ادامه مطلب
مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازدید و راهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی و برودتی ، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه و واحد های تابعه در شهرستان های ساوه و زرندیه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۹ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

ادامه مطلب