اخبار و رویدادها

بازدید معاون مشارکت های مردمی، رسانه، امور بین الملل و مجلس مجمع خیرین سلامت کشور از طرح توسعه بیمارستان امام رضا (ع) زرندیه

معاون مشارکت های مردمی، رسانه، امور بین الملل و مجلس مجمع خیرین سلامت کشور در ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه با دکتر پاشا رئیس دانشکده دیدار و درخصوص طرح توسعه بیمارستان امام رضا(ع) گفتگو کرد.

ادامه مطلب

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی تاسیسات(مهلت ثبت نام تمدید شد)

شرکت بهسامان مبتکران فاخر در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های کتبی، عملی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب