اخبار و رویدادها

همزمان با آغاز طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۳

سرپرست معاونت درمان و سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه از ستاد نوروزی بازدید نمودند

دکتر علیزاده سرپرست معاونت درمان، دکتر رحیمی سرپرست مدیریت غذا و دارو به همراه دکتر حافظی رئیس ستاد نوروزی دانشکده علوم پزشکی ساوه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ از مرکز پیام و ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بازدید نمودند.

ادامه مطلب
اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت

اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت

اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت با هدف ارتقاء دانش عمومی در حوزه بهداشت و سلامت با همکاری دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی خدمات

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت داده کاوه علم آینده در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب