اخبار و رویدادها

جشن بزرگ عید غدیر و دهه امامت و ولایت در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد گالری

جشن بزرگ عید غدیر و دهه امامت و ولایت به همت دانشکده علوم پزشکی ساوه با همکاری سپاه پاسداران شهرستان ساوه با حضور مسئولین و کارکنان و سادات دانشکده در سالن سلمان ساوجی برگزار شد.

ادامه مطلب

مزایده اجاره محل ساختمان تعاونی مصرفی (سابق) کارکنان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده اجاره محل ساختمان تعاونی مصرفی (سابق) کارکنان خویش را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب