اخبار و رویدادها - آرشیو

فراخوان صدور مجوز تاسیس داروخانه در شهر خشکرود

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد صدور مجوز تاسیس داروخانه درشهر خشکرود از توابع شهرستان زرندیه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه با جمعیت ۵۲۴۶ نفر (براساس آخرین سرشماری) و با ۱۲۰ امتیاز سالانه منطقه را به افراد واجد شرایط اعطا نماید.

ادامه مطلب

استخدام نیروی انسانی مراکز بهداشتی‌ و درمانی‌

شرکت توان یابان پرتلاش خوش نگر درنظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مراکز بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در قالب شرکتی پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه و انجام گزینش براساس قانون گزینش به شرح ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب