مراکز خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

تعداد بازدید:۷۹۵۱
ردیف نام مرکز خدمات درمانی شهرستان / شهر / روستا آدرس شماره تلفن
۱ مرکز جامع سلامت رحماندوست  ساوه (شهری) قاسم آباد - کوچه زینبیه 42224080
2 مرکز جامع سلامت رجبی  ساوه (شهری) خیابان بهزیستی - کوچه بهزیستی 24  
42214330
۳ مرکز جامع سلامت سرداران  ساوه (شهری) خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - روبروی اداره بیمه تامین اجتماعی 42215955
۴ مرکز جامع سلامت مصطفی خمینی ساوه (شهری) خیابان شریعتی 42222091  (پذیرش )
42238874  (کلینیک دندان)
42237093  (ریاست)
۵ مرکز جامع سلامت شهرک فجر  ساوه (شهری) شهرک فجر-فاز 1.جنب مسجد رسول الله 42252874
۶ مرکز جامع سلامت علوی  ساوه (شهری)  شهرک علوی، بلوار فاطمه زهرا 42487078
۷ مرکز جامع سلامت وزیری  ساوه (شهری) انتهای خ بسیج1جنب اورژانس 42462408
۸ مرکز جامع سلامت چمران  ساوه (شهری) حاج بلوک-جنب طالقانی 40 42414105
۹ پایگاه سلامت کارون  ساوه (شهری) خیابان کارون- نرسیده به میدان استاد شهریار – جنب آشپزخانه خاتون 42220851
۱۰ پایگاه سلامت امام حسین  ساوه (شهری) جاده نورعلی بیگ - واقع در خیابان عباس آباد- حدود 200 متر بالاتر ازمیدان شهرک فجر 42250237
۱۱ پایگاه سلامت شهرک فجر  ساوه (شهری) شهرک فجر بین فاز 3 و 4 -جنب کلینیک دی 42252578
۱۲ پایگاه سلامت کارگر  ساوه (شهری) ابتدای خیابان ولیعصر-جنب انبارمرکز بهداشت 42250010
۱۳ پایگاه سلامت کوثر  ساوه (شهری) خیابان امیر کبیر –خیابان ایثارگران-جنب پارک کوثر 42423530
۱۴ پایگاه سلامت سپاه  ساوه (شهری) انتهای خیابان سپاه 7 – روبروی کوچه شهید حقیقی زاده 42403035
۱۵ پایگاه سلامت عاشورا  ساوه (شهری) میدان عاشورا- خیابان سلمان ساوجی 10 42220402
۱۶ پایگاه سلامت بهزیستی  ساوه (شهری) خیابان بهزیستی- رجایی 8 - روبروی مدرسه شیخ الاسلام 42475573
۱۷ پایگاه سلامت رجبی 2  ساوه (شهری) میدان آوینی-ابتدای بلوار شاهد-جنب املاک صفا 42417137
۱۸ مرکز بهداشتی درمانی آوه ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 30 –روستای آوه 42434311
۱۹ مرکز بهداشتی درمانی قره چای (قشلاق کرد) ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 18 –روستای قره چای 42365426
۲۰ مرکز بهداشتی درمانی طراز ناهید ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 14 –روستای طراز ناهید 42367220
۲۱ مرکز بهداشتی درمانی یل آباد ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 8 –روستای یل آباد 42362660
۲۲ مرکز بهداشتی درمانی اسوبلی ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 8–روستای اسوبلی 58444602
۲۳ مرکز بهداشتی درمانی شهر صنعتی ساوه (روستایی) ساوه – کیلومتر 15   – شهرصنعتی کاوه 42342990
۲۴ مرکز بهداشتی درمانی مهمانشهر شهید ناصری ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 28 – اردوگاه افاغنه  
۲۵ مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی امام حسین (ع) نوبران ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 65 – شهر نوبران 42312915
۲۶ مرکز بهداشتی درمانی مرحوم شکری غرق آباد ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 55 – شهر غرق آباد 42302240
۲۷ مرکز بهداشتی درمانی جوشقان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 80 – روستای جوشقان 58413433
۲۸ مرکز بهداشتی درمانی سامان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 85 –  روستای سامان 42314350
۲۹ مرکز بهداشتی درمانی چمران ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 67 – روستای چمران 58493025
۳۰ خانه بهداشت اردمین ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 70 –روستای اردمین 91225651230
۳۱ خانه بهداشت اندیس ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 30 –روستای اندیس 42366305
۳۲ خانه بهداشت هریسان ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 12–روستای هریسان 58444705
۳۳ خانه بهداشت آوه ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 30 –روستای آوه 42434470
۳۴ خانه بهداشت امام آباد ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 21 –روستای امام اباد 58443880
۳۵ خانه بهداشت احمد آباد ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 6 –روستای احمدآباد 42368412
۳۶ خانه بهداشت الوسجرد ساوه (روستایی) ساوه – کیلومتر 8 –روستای الوسجرد 42435451
۳۷ خانه بهداشت محمودآباد ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 12 –روستای آوه  
۳۸ خانه بهداشت عباس آباد ساوه (روستایی) ساوه – کیلومتر 23–روستای عباس آباد 58443315
۳۹ خانه بهداشت اوجان ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 16–روستای اوجان 58443297
۴۰ خانه بهداشت  لالائین ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 17–روستای لالائین 58444319
۴۱ خانه بهداشت طراز ناهید ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 14–روستای طراز ناهید  
۴۲ خانه بهداشت یل آباد ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 8–روستای یل آباد 42362177
۴۳ خانه بهداشت قردین ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 10–روستای قردین 42363042
۴۴ خانه بهداشت غازم آباد مرکزی ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 7–روستای غازم آباد مرکزی  
۴۵ خانه بهداشت انجیلاوند ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 20 –روستای انجیلاوند  
۴۶ خانه بهداشت آسیابک بند ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 19–روستای آسیابک بند 58444602
۴۷ خانه بهداشت باغشاهی ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 15–روستای باغشاهی  
۴۸ خانه بهداشت نورعلیبیک ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر  6 –روستای نورعلیبیک 42431157
۴۹ خانه بهداشت نیوشت ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 28 –روستای نیوشت 58445372
۵۰ خانه بهداشت قشلاق وسط (اسوبلی) ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 8 –روستای اسوبلی 58444602
۵۱ خانه بهداشت شاهسونکندی ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 30 –روستای شاهسونکندی  
۵۲ خانه بهداشت سوسنقین  ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 35–روستای سوسنقین 58446163
۵۳ خانه بهداشت سقانلیق ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 11 –روستای سقانلیق 42431004
۵۴ خانه بهداشت کهک ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 60– روستای کهک  
۵۵ خانه بهداشت بالقلو  ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 65 – روستای باقلو 42301800
۵۶ خانه بهداشت بیوران ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 67 – روستای بیوران 58492988
۵۷ خانه بهداشت بادام چالوق ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 82 – روستای بادام چالوق  
۵۸ خانه بهداشت علیدرزی ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 60 – روستای علیدرزی  
۵۹ خانه بهداشت کله دشت ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 60 – روستای کله دشت 58499832
۶۰ خانه بهداشت غازم آباد نوبران ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 70 – روستای غازم آباد نوبران  
۶۱ خانه بهداشت دولت آباد ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 57 – روستای دوات آباد 58413002
۶۲ خانه بهداشت سنگک ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 75 – روستای سنگک 58412563
۶۳ خانه بهداشت کمال لو ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 82 – روستای کمال لو  
۶۴ خانه بهداشت یاتان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 85 – روستای یاتان 091285551370
۶۵ خانه بهداشت مقصود آباد ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 92 – روستای مقصودآباد 58415577
۶۶ خانه بهداشت خان آباد ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 90 – روستای خان آباد  
۶۷ خانه بهداشت شاد باغی ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 95 – روستای شادباغی 58414442
۶۸ خانه بهداشت دربند ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 70 –  روستای دربند  
۶۹ خانه بهداشت جوشقان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 80 – روستای جوشقان 58413435
۷۰ خانه بهداشت قره چای
(قشلاق کرد)
ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 18 -روستای قره چای 42365468
۷۱ خانه بهداشت قرمزین ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 90 – روستای قرمزین  
۷۲ خانه بهداشت دروزان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 82 – روستای دروزان 58414433
۷۳ خانه بهداشت خلیفه کندی ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 86– روستای خلیفه کندی  
۷۴ خانه بهداشت دخان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 95– روستای دخان  
۷۵ خانه بهداشت آقچه قلعه ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 110 –  روستای آقچه قلعه 58415568
۷۶ خانه بهداشت ستق ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 110–  روستای ستق 42315124
۷۷ خانه بهداشت مرق ساوه (روستایی) ساوه - کیلومتر 50 –روستای مرق 58248197
۷۸ خانه بهداشت مراغه ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 80– روستای مراغه 58412713
۷۹ خانه بهداشت مزلقان ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 60 – روستای مزلقان  
۸۰ خانه بهداشت اردمین ساوه (روستایی) ساوه- کیلومتر 70 –روستای اردمین  

کلید واژه ها: تلفن مراکز خدمات بهداشتی و درمانی ساوه تلفن درمانگاه ساوه