معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

تعداد بازدید:۵۳۰۲
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن فکس
۱ دکتر مرتضی همت معاون ۱۱۰ ۴۸۵۰۳  
۲ لیلا رودکی مسئول دفتر معاونت ۱۱۱ ۴۸۵۰۳  
۳ زهرا جمالی حراست ۱۱۲ ۴۸۵۰۳  
۴   دبیرخانه شاهد و ایثارگر ۱۱۴ ۴۸۵۰۳  
۵ دکتر نعمت اله عزیزی مدیر آموزش و پژوهش ۱۲۱ ۴۸۵۰۳  
۶ رقیه رفعتی مسئول آموزش ۱۲۲ ۴۸۵۰۳  
۷ نیره طالبی امور بالین ۱۲۲ ۴۸۵۰۳  
۸ نصیبه باغچقی خدمات ماشینی ۱۲۳ ۴۸۵۰۳  
۹ زهرا مفتون امور کلاس ها ۱۲۴ ۴۸۵۰۳  
۱۰ دلوین کیامنش امور شهریه پردازان و نظام وظیفه ۱۲۵ ۴۸۵۰۳  
۱۱ فهیمه مقدم کارشناس آموزش ۱۲۶ ۴۸۵۰۳  
۱۲ شیما گازر امور فارغ التحصیلان و صدور مدرک ۱۲۷ ۴۸۵۰۳  
۱۳ کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی ۱۲۸ ۴۸۵۰۳  
۱۴۲  
۱۴ سیده مریم  ملائکه پور آزمایشگاه بیوشیمی ۱۴۳ ۴۸۵۰۳  
۱۵ کارشناس آزمایشگاه میکروب ۱۴۴ ۴۸۵۰۳  
۱۶ شیما  مرادی کارشناس علوم تشریح ۱۴۵ ۴۸۵۰۳  
۱۷   مرکز آزمون ۱۴۶ ۴۸۵۰۳  
۱۸   اساتید مدعو ۱۴۷ ۴۸۵۰۳  
۱۹ دکتر یلدا  ملک زادگان مدیر EDC ۱۵۱ ۴۸۵۰۳  
۲۰ خانم حقیقت دوست کارشناس EDC ۱۵۲ ۴۸۵۰۳  
۲۱ مسعود  پیروزارجمندی کارشناس EDC ۱۵۳ ۴۸۵۰۳  
۲۲ محمد احد کارپردازی ۱ ۱۶۲ ۴۸۵۰۳  
۲۳ کوثر بنیادی کارپردازی ۲ ۱۶۳ ۴۸۵۰۳  
۲۴ مرتضی  علیزمانی انباردار ۱۶۴ ۴۸۵۰۳  
۲۵ بابک گرانمایه کارشناس IT ۱۶۵ ۴۸۵۰۳  
۲۶ بلال  بهرامی تاسیسات ۱۶۶ ۴۸۵۰۳  
۲۷ مجید  رمضانی تاسیسات ۱۶۶ ۴۸۵۰۳  
۲۸ احسان  یعقوبی فر امور عمومی ۱۶۷ ۴۸۵۰۳  
۲۹     کمیته انضباطی ۱۶۸ ۴۸۵۰۳  
۳۰ رقیه  تمدن آبدارخانه ۱۶۹ ۴۸۵۰۳  
۳۱     مرکز امور هیات علمی ۱۷۰ ۴۸۵۰۳  
۳۲     هیات علمی (پرستاری) ۱۷۱ ۴۸۵۰۳  
۳۳     هیات علمی (بهداشت محیط) ۱۷۲ ۴۸۵۰۳  
۳۴     هیات علمی (بهداشت حرفه ای) ۱۷۳ ۴۸۵۰۳  
۳۵     هیات علمی (بهداشت عمومی) ۱۷۴ ۴۸۵۰۳  
۳۶     هیات علمی (پزشکی) ۱۷۵ ۴۸۵۰۳  
۳۷     هیات علمی (پزشکی) ۱۷۶ ۴۸۵۰۳  
۳۸     هیات علمی (هوشبری) ۱۷۷ ۴۸۵۰۳  
۳۹     هیات علمی (HIT) ۱۷۸ ۴۸۵۰۳  
۴۰     هیات علمی (اتاق عمل) ۱۷۹ ۴۸۵۰۳  
۴۱ فریده  رهنما کارشناس آموزش مداوم ۲۰۲ ۴۸۵۰۳  
۴۲ شقایق  شفیق کارشناس طرح های تحقیقاتی ۲۰۳ ۴۸۵۰۳  
۴۳ فهیمه  صولت کارشناس مرکز رشد ۲۰۴ ۴۸۵۰۳  
۴۴ فرزاد  میرزاخانی مسئول پژوهش ۲۰۵ ۴۸۵۰۳  
۴۵ مرضیه  پناهی آموزش دوره پزشکی عمومی ۲۰۶ ۴۸۵۰۳  
۴۶ دکتر پریسا  حسینی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی ۲۱۲ ۴۸۵۰۳  
۴۷ مهسا  وفائی فر کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی ۲۱۳ ۴۸۵۰۳  
۴۸ فاطمه  پیشوائی رئیس کتابخانه ۲۱۶ ۴۸۵۰۳  
۴۹ مینا  ابراهیمی کتابدار ۲۱۷ ۴۸۵۰۳  
۵۰ سید غلامرضا  شبیبی مدیر دانشجویی فرهنگی ۲۵۱ ۴۸۵۰۳  
۵۱ فاطمه  ذهبی اداره مشاوره ۲۵۲ ۴۸۵۰۳  
۵۲ مهناز  احسانی اداره تغذیه ۲۵۳ ۴۸۵۰۳  
۵۳ آرزو  قدیری اداره صندوق (رفاه) ۲۵۴ ۴۸۵۰۳  
۵۴ مسعود  بنائی مسئول فرهنگی ۲۵۵ ۴۸۵۰۳  
۵۵ علیرضا  باقری مفدا (روابط عمومی) و کارشناس فرهنگی ۲۵۶ ۴۸۵۰۳  
۵۶ مهدی  مبکی امور خوابگاهها ۲۵۷ ۴۸۵۰۳  
۵۷ حجت الاسلام هادی ودود  ودود دفتر نهاد نمایندگی رهبری ۲۵۸ ۴۸۵۰۳  

کلید واژه ها: دفترچه تلفن معاونت دانشجویی ساوه دانشکده علوم پزشکی ساوه