اخبار ویژه - آرشیو

انتصاب آقای رهبر بختیاری به سمت سرپرست رئیس دفتر ریاست و کارشناس مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه

طی حکمی از سوی دکتر مهدی مصری رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه آقای رهبر بختیاری به سمت "سرپرست رئیس دفتر ریاست" و "کارشناس مسئول روابط عمومی" این دانشکده منصوب شد.

ادامه مطلب