فراخوان‌ها

پروژه اجرای دستمزدی سازه بتنی توسعه بیمارستان امام رضا ( ع ) شهرستان زرندیه

پروژه اجرای دستمزدی سازه بتنی توسعه بیمارستان امام رضا ( ع ) شهرستان زرندیه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه اجرای دستمزدی سازه بتنی توسعه بیمارستان امام رضا ( ع ) شهرستان زرندیه به شماره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ادامه مطلب
فراخوان مزایده واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره )

فراخوان مزایده واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره )

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره ) جهت کاربری و ارائه خدمات سطح ۳ در شیفت صبح و خدمات سطح ۲ و ۳ در شیفت عصر با اولویت گروه هدف و جمعیت تحت پوشش را همراه با دو دستگاه یونیت و تجهیزات موجود واقع در مرکز به صورت دو شیفت کاری صبح و عصر را به صورت مزایده از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی ساوه به نشانی http://www.savehums.ac.ir به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذارنماید.

ادامه مطلب