فراخوان تفاهم نامه همکاری با فروشگاه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی

۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۸ کد : ۴۶۸۲ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۴۶۷
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد جهت رفاه کلیه پرسنل خود (حدود ۲۰۰۰ نفر) با فروشگاه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی تفاهم نامه همکاری منعقد نماید.

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد جهت رفاه کلیه پرسنل خود (حدود ۲۰۰۰ نفر) با فروشگاه ها و واحدهای خدماتی و تولیدی تفاهم نامه همکاری منعقد نماید. کلیه مراحل دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد شرکت کنندگان به صورت مکتوب انجام خواهد شد و لذا از تمامی کسانی که تمایل به همکاری با این دانشکده از طریق تخفیف، تقسیط یا هر روش فروش دیگری مربوط به کالا و خدمات دارند به دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ساوه، اداره پشتیبانی و امور رفاهی (مهدی الماسی) مراجعه و یا با شماره ۴۸۵۰۱۱۹۹ تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار فراخوان: روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۴۰۲ می باشد.

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: روز دوشنبه مورخ ۲۰ / ۰۱ / ۱۴۰۳ می باشد.

مکان تحویل پیشنهاد: دانشکده علوم پزشکی ساوه به آدرس ساوه ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی (آقای الماسی)

دانشکده در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

دارا بودن مجوزهای لازم برای ارائه خدمات (جواز کسب و…) الزامی می باشد.

مشمول منع مداخله کارکنان دولت نباشد.


نظر شما :