اطلاعیه ها - آرشیو

نحوه دریافت کارت اهدای عضو

نحوه دریافت کارت اهدای عضو: روش اول: ارسال کد ملی به سامانه پیامکی ۳۴۳۲ روش دوم: مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به آدرس: www.ehdacenter.ir

ادامه مطلب