اطلاعیه ها - آرشیو

فراخوان صدور مجوز تاسیس داروخانه در شهر خشکرود

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد صدور مجوز تاسیس داروخانه درشهر خشکرود از توابع شهرستان زرندیه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه با جمعیت ۵۲۴۶ نفر (براساس آخرین سرشماری) و با ۱۲۰ امتیاز سالانه منطقه را به افراد واجد شرایط اعطا نماید.

ادامه مطلب