آزمون های استخدامی - آرشیو

فراخوان جذب نیرو پزشک خانواده در رشته شغلی مراقب سلامت شهر مامونیه(به همراه منابع آزمون) جدید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب

اطلاعیه کلیه داوطلبین پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ (پنجمین اطلاعیه)

پیرو برگزاری ارزیابی تکمیلی حیطه های عمومی و تخصصی داوطلبین آزمون استخدامی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ به اطلاع کلیه داوطلبین گرامی میرساند لیست پذیرفته شدگان به شرح جدول ذیل اعلام میگردد: لازم به ذکر است پذیرش نهایی افراد منوط به تایید هسته گزینش دانشکده علوم پزشکی ساوه میباشد.

ادامه مطلب