جوانی جمعیت - آرشیو

اولین دفاع بین‌المللی از سیاست جمعیتی ایران

سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور با شرکت در هفتمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه، در کنار دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی، برای اولین بار از سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی دفاع کرده است و گزارشی از اقدامات تیم ایرانی را برشمرده است.

ادامه مطلب