نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس در کارگاه ها و کارخانه های ساوه

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۸ کد : ۹۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۱۷
با حضور بازرسان مرکز بهداشت، نمایندگان فرمانداری و اداره صمت از کارگاه ها و کارخانه های ساوه بازدید و بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی در این مکان ها نظارت کردند.
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس در کارگاه ها و کارخانه های ساوه

به گزارش وب دا ساوه، با حضور بازرسان مرکز بهداشت، نمایندگان فرمانداری و اداره صمت از کارگاه ها و کارخانه های ساوه بازدید و بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی در این مکان ها نظارت کردند.

 این بازرسی ها به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و اجرای دستورالعمل های مرکز سلامت محیط و کار صورت گرفته به شرح ذیل نظارت شده است:

-رعایت اصول فاصله گذاری در محیط کار

-انجام برنامه غربالگری و ارجاع کارگران مشکوک

-اجرای برنامه ضدعفونی و گندزدایی

-استفاده از ماسک توسط کارگران

-رعایت دستورالعمل بازگشت بکار شاغلین مبتلا

-بهداشت رختکن و سرویس های ایاب و ذهاب

-اصول تهویه طبیعی

-آموزش کارگران

کلید واژه ها: بازرسی مرکز بهداشت پروتکل بهداشتی کرونا


نظر شما :