مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان شهرستان ساوه

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۲ کد : ۶۴۱ فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۵۶۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان شهرستان ساوه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲۰ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث خانه بهداشت روستای یاتان شهرستان ساوه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز  یکشنبه  مورخ  26 / 11 / 1399 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 02 / 12 / 1399
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 12 / 12 / 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ  13 / 12 / 1399  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 14 روز چهار شنبه  مورخ  11 / 01 / 1400
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 476 , 063 , 192  ریال ( صد و نود و دو میلیون و شصت و سه هزار و چهار صد و هفتاد و شش ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116 ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه . ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 12 / 12 / 1399 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 – 086 تماس یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

کلید واژه ها: مناقصه فراخوان ساوه دانشکده علوم پزشکی


نظر شما :