مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مراقبتهای اولیه سلامت

۰۷ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۶ کد : ۴۱۷ فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۶۱۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مراقبت¬های اولیه سلامت ، فعال و مستمر قابل ارائه در ۹ پایگاه سلامت در مناطق شهری بالای۲۰ هزار نفر و حاشیه شهر تحت پوشش معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مراقبتهای اولیه سلامت

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز یکشنبه  تاریخ  07 / 10 / 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز چهارشنبه  تاریخ  10 / 10 / 1399
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت  14 روز دوشنبه  تاریخ 22 / 10 / 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  10 صبح  روز سه شنبه تاریخ  23 / 10 / 99  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 15 / 11 / 1399
 میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 335 , 659 , 848 , 1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و چهل و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و سی و پنج ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب  4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  شبا  400100004001112906378116ir با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه : ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 22 / 10 / 1399 به آدرس   ابتدای  خیابان جمهوری  - ساختمان شماره یک  ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه کد پستی 76651 – 39196  تحویل اداره پشتیبانی وامور رفاهی تحویل گردد .  و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود .     
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

کلید واژه ها: مناقصه دانشکده علوم پزشکی ساوه


نظر شما :