مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و ارائه خدمات مربوط به انجام کلیه امور تاسیساتی

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۸ کد : ۹۲۲ اطلاعیه ها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۶۳۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و ارائه خدمات مربوط به انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازدید و راهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی و برودتی ، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ به مدت یک سال برگزار نماید
مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت و ارائه خدمات مربوط به انجام کلیه امور تاسیساتی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز سه شنبه  مورخ  10 / 01 / 1400  می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 16 / 01 / 1400

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 28  / 01  / 1400

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز یک شنبه  مورخ  29 / 01 / 1400  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 14 روز دو شنبه  مورخ 20 / 02 / 1400

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 217 , 953 , 470  ریال (  چهارصد و هفتاد میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و دویست و هفده ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116 ir )) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه . ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه  28 / 01 / 1400 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 086 تماس یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768 

کلید واژه ها: تاسیسات مناقصه دانشکده علوم پزشکی ساوه


نظر شما :