جلسه مدیریت حوادث شیمیایی برگزار شد

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۲ کد : ۹۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۷۵۸
صبح امروز هشتم مهرماه ۱۳۹۹ ، در راستای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی و آگاه سازی مدیران صنایع در خصوص اقدامات پدافند غیر عامل،جلسہ مدیریت حوادث شیمیایی ویژہ کارفرمایان صنایع مشمول در سالن آمفی تأتر مرکز فنی حرفہ ای شھرصنعتی برگزار شد.
جلسه مدیریت حوادث شیمیایی برگزار شد

به گزارش وب دا ساوه، صبح امروز هشتم مهرماه ۱۳۹۹ ، در راستای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی و آگاه سازی مدیران صنایع در خصوص اقدامات پدافند غیر عامل،جلسہ مدیریت حوادث شیمیایی ویژہ کارفرمایان صنایع مشمول در سالن آمفی تأتر مرکز فنی حرفہ ای شھرصنعتی برگزار شد.

در این جلسه که با مسئولیت دبیرخانه ستاد پدافند غیر عامل و واحد بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد، مسئولان صنایع، مرکز آموزش فنی و حرفہ ای ، دبیر و کارشناس  پدافند غیرعامل دانشکدہ، کارشناسان واحدھای بھداشت حرفہ ای و بھداشت محیط معاونت بھداشتی، واحد پشتیبانی، واحد مشارکت ھای اجتماعی دانشکدہ حضور داشتند و مباحثی در خصوص مدیریت حوادث شیمیایی و همچنین مشارکت در تهیه تجهیزات مطرح شد.

کلید واژه ها: حوادث شیمیایی صنایع پدافند غیر عامل


نظر شما :