اطلاعیه تمدید مهلت آثار در جشنواره هنر و سواد رسانه

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ | ۲۱:۱۱ کد : ۵۵۱۰ اخبار و رویدادها اطلاعیه ها سلامت
تعداد بازدید:۴۹
مهلت ارسال آثار: ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳

جشنواره هنر وسواد سلامت:

موضوعات مسابقه عکس:

سواد تغذیه نوجوان و جوان و خانواده با نشاط 
سواد فعالیت بدنی نوجوان و جوان و خانواده با نشاط 
خانواده بدون دخانیات
سواد سلامت معنوی و سلامت خانواده
سواد سلامت رسانه در نوجوانی و جوانی
خواب سالم در نوجوان وجوان
نقش جوان ونوجوان در سواد سلامت جامعه
جوایز :
بخش تک عکس
نفراول تندیس جشنواره؛ لوح تقدیر و مبلغ 100 میلیون ریال
نفر  دوم  تندیس جشنواره؛ لوح تقدیر و مبلغ 80میلیون ریال
نفر سوم تندیس جشنواره؛ لوح تقدیر و مبلغ 60 میلیون ریال
10 نفر شایسته تقدیر هر نفر 20 میلیون ریال
جوایز بخش مجموعه عکس : نفراول تندیس جشنواره ؛ لوح تقدیر و مبلغ 120 میلیون ریال
نفر  دوم تندیس جشنواره ؛ لوح تقدیر و مبلغ 100میلیون ریال
نفر سوم تندیس جشنواره ؛ لوح تقدیر و مبلغ 80 میلیون ریال
10 نفر شایسته تقدیر هر نفر 20 میلیون ریال

پایان مهلت ارسال آثار :31 خردادماه 

داوران جشنواره:  
استاد فرهاد سلیمانی، استاد حسن غفاری و استاد محمد علی بیدختی 
دبیر علمی : دکتر حمید رضا محدث حکاک
مدیر هنری: استاد رضا لنگری 

ارسال آثار  از طریق ارسال به www.ahlf.nkums.ac.ir امکان پذیراست.

کلید واژه ها: هنر و سلامت


نظر شما :