تحول اداری معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار کرد:

کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در بیمارستان شهید مدرس

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۶ کد : ۴۳۸۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۷۳
کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در بیمارستان شهید مدرس با هدف آشنایی پرسنل با این نرم افزار برگزار شد
کارگاه فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO در بیمارستان شهید مدرس


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ به منظور آشنایی پرسنل بیمارستان شهید مدرس دوره آموزشی" آشنایی با فرآیند نویسی با استفاده از نرم افزار VISIO و به روش BPMN2"  در سالن جلسات توسط واحد تحول اداری معاونت توسعه دانشکده برگزار شد.

 در این جلسه شرکت کنندگان با اهمیت و لزوم ثبت فرآیندهای مختلفی که اجرا می‌شود آشنا شده و مقرر گردید نسبت به ترسیم فرآیندهای مربوطه اقدام نمایند.


نظر شما :