مناقصه عمومی پروژه احداث اسکلت ساختمان زنجیره سرما دانشکده

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۵ کد : ۳۱۵۶ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۳۴۵
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث اسکلت ساختمان زنجیره سرما دانشکده به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه مذکور از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :