مناقصه عمومی اجرای اسکلت ساختمان سلف سرویس پردیس دانشگاهی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۶ کد : ۳۱۴۶ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۳۰۵
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت ساختمان سلف سرویس پردیس دانشگاهی به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه مذکور از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :