مناقصه عمومی انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت بیمارستان امام رضا(ع) و شبکه بهداشت و درمان زرندیه

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۷:۴۱ کد : ۳۱۱۸ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۱۴۷
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت بیمارستان امام رضا (ع) و شبکه بهداشت و درمان زرندیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۰۲۲۰۲۲۲۳۰۰۲۲۲۲۲۳ به مدت یک سال برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :