مناقصه عمومی انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۶:۳۷ کد : ۳۱۱۷ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۲۸۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۰۲۲۰۲۲۲۳۰۰۲۲۲۲۲۰ به مدت یک سال برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :