مزایده واگذاری اجاره مکان جهت تاسیس داروخانه

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۱ کد : ۳۰۸۴ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۳۹۰
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده واگذاری اجاره مکان جهت تاسیس داروخانه منطبق با آیین نامه و ضوابط تاسیس , ارائه خدمات و اداره داروخانه ها را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :