فراخوان مناقصه عمومی

۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۷ کد : ۳۰۳ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۸۹۵
احتراماً دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۳ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
فراخوان مناقصه عمومی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز سه شنبه  تاریخ 11 / 09 / 1399 می باشد.


مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز سه شنبه  تاریخ  18 / 09 / 1399


مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت  14 روز یکشنبه  تاریخ 30 / 09 / 1399


زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  13 ظهر  روز دوشنبه تاریخ  01 / 10 / 99  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه


مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 21 / 10 / 1399


 میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 950 , 312 , 965 , 2 ریال  (دو میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون و سیصد و دوازده هزار و نهصد و پنجاه ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب  4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه : ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 30 / 09 / 1399 به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری  ساختمان    شماره یک  ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه کد پستی 76651 –  39196  تحویل اداره پشتیبانی وامور رفاهی گردد. فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.ir و یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و  85193768  

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :