مزایده واگذاری (اجاره) داروخانه شبانه روزی مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه

۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۶ کد : ۳۰۲۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۹۰
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، در نظر دارد مزایده واگذاری ( اجاره ) داروخانه شبانه روزی مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :