در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۲ صورت گرفت:

۰۲ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۲ کد : ۳۰۱۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۱۴
بازدید کارشناس دفتر پرستاری معاونت درمان از بیمارستان شهید مدرس

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، اول فروردین ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی کارشناس دفتر پرستاری معاونت درمان به همراه سوپروایزر بیمارستان شهید مدرس ازبخش‌ داخلی و جراحی مردان بازدید کرد.

موارد بررسی شده در این بازدید عبارتند از: 

- چینش نیروها و بررسی آمار تعداد بیماران بستری و تخت های موجود جهت پذیرش بیماران

- مشاهده برنامه آنکالی متخصصین وانجام ویزیت به موقع

- بررسی مستندات و شواهد موجود جهت کنترل عفونت و ایمنی بیمار

- پرسش و پاسخ با بیماران بستری جهت ارتقاء آموزش به بیمار

- رضایتمندی بیماران از نحوه خدمات درمانی و رفاهی در راستای طرح تحول سلامت

- بررسی پرونده های بیماران بستری در خصوص ثبت کامل برگه تریاژ ؛ گزارش نویسی صحیح؛ ثبت و انجام به موقع مشاوره های اورژانسی و غیر اورژانسی

کلید واژه ها: طرح سلامت نوروز


نظر شما :