مزایده فروش داروهای مازاد شبکه بهداشت و درمان مراکز تابعه زرندیه

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۹ کد : ۲۸۹۲ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۴۲۰
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده فروش داروهای مازاد شبکه بهداشت و درمان مراکز تابعه زرندیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۳ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :