مناقصه عمومی تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهید ناصری

۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۳ کد : ۲۸۴۳ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۲۸۷
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت شهید ناصری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه مذکور از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

لینک دانلود فایل

نظر شما :