صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۷ کد : ۱۸۱۳ اخبار و رویدادها اخبار ویژه
تعداد بازدید:۳۹۲
با تصویب هیئت وزیران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه) اجازه داده شد نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه به نقل از خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف شد به منظور نظارت بر عملکرد مدیریت بحران دستگاه های مشمول قانون مدیریت بحران کشور، ظرف حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه‌ الکترونیکی «پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در مدیریت بحران» را با رعایت قوانین و مقررات مربوط طراحی و اجرا نماید.

شاخص های عمومی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران دستگاه ها به شرح زیر تعیین می شود:

درصد استقرار ساختار سازمانی مصوب مدیریت بحران دستگاه نسبت پیشرفت عملیات «ایمن سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان های دستگاه» به «برنامه ایمن سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان­ های دستگاه» که متناسب با ریسک های شناسایی شده به تأیید سازمان مدیریت بحران رسیده است.

درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در هریک از برنامه های ملی "کاهش خطر"، "آمادگی و پاسخ" و "بازسازی و بازتوانی" مصوب شورای عالی مدیریت بحران کشور

نسبت «ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول بیمه شده دستگاه» به «ارزش ریالی کل اموال منقول و غیرمنقول مشمول بیمه دستگاه»

نسبت «تعداد طرح های توسعه ای دارای پیوست کاهش خطر مورد تأیید مراجع ذیربط دستگاه» به «تعداد تمام طرح‌های توسعه‌ای دستگاه»

نسبت «میزان امکانات و تجهیزات دستگاه که در پاسخ به بحران به­کار برده شده» به «کل تجهیزات و امکانات موجود در دستگاه که براساس اعلام ستادهای ملی/ استانی/ شهرستانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، اعلام نیاز می‌گردد».

نسبت «مدارک، داده ها و اطلاعات بارگذاری شده توسط دستگاه در بانک‌های اطلاعاتی سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح» به «مدارک، داده ها و اطلاعات مورد تقاضای سازمان مدیریت بحران کشور که از طریق سامانه مدیریت خطر حوادث و سوانح اعلام می‌گردد».

نسبت «تعداد کارشناسان و مدیران مدیریت بحران دستگاه که دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت بحران را با موفقیت گذرانده‌اند» به «تعداد کل مدیران و کارشناسان مدیریت بحران دستگاه»

نسبت «تعداد نفر* ساعت کارکنان دستگاه که در دوره های آموزش عمومی مرتبط با مدیریت بحران شرکت کرده‌اند» به «تعداد کل نفر* ساعت آموزش های عمومی ارائه شده در دستگاه»

نسبت «تعداد پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت بحران» به «تعداد پژوهش های مورد نیاز دستگاه در حوزه مدیریت بحران براساس نیاز پژوهشی دستگاه»

همچنین به موجب مصوبه هیأت وزیران، دستگاه های مشمول قانون مدیریت بحران کشور موظفند شاخص های اختصاصی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران را با لحاظ تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی خود، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و با امضاء بالاترین مقام دستگاه به سازمان مدیریت بحران ارائه نمایند.

شاخص‌های اختصاصی هر دستگاه پس از تأیید سازمان مدیریت بحران کشور، حداکثر ظرف ۶ ماه در شورای عالی مدیریت بحران طرح و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو شورا، طبق ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌ شود.

موافقت با اختصاص اعتبار به منظور تسویه اعتبارات هزینه ای بابت امدادرسانی و جبران خسارت ناشی از سیل در استان قزوین

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تسویه اعتبارات هزینه ای بابت امدادرسانی و جبران خسارت ناشی از سیل در شهرستان آوج و منطقه الموت استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اختصاص یافت تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

ارجاع برخی از اختلاف های مربوط به قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در ادامه، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر تعدادی از قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.

صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

با تصویب هیأت وزیران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه) اجازه داده شد نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را جهت پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.

کلید واژه ها: دانشکده علوم پزشکی ساوه خرید خودرو برای دانشکده جلسه هیئت وزیران


نظر شما :