مناقصه عمومی انجام بخشی از امور خدمات و نظافت معاونت بهداشت و واحد های تابعه

۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۵۰۸ اخبار و رویدادها مناقصه ها
تعداد بازدید:۲۱۵
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور خدمات و نظافت معاونت بهداشت و واحد های تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به متراژ ۷۷۰۰ متر مربع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۵ به مدت یک سال برگزار نماید

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مناقصه عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه مناقصه خدمات و نظافت


نظر شما :