مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه)

۰۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۷ کد : ۱۳۰۳ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۷۱۲
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را برگزار نماید.

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به‌شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۹ به مدت یک سال برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www. setadiran. ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز سه شنبه مورخ ۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۰ می‌باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۲۳ / ۰۵ / ۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰ سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۷ / ۰۶ / ۱۴۰۰
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۰۰۰، ۶۹۹، ۳۶۳ ریال (سیصد و شصت و سه میلیون و ششصد و نود و نه هزار ریال) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا‌واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا ۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ ir )) با‌شناسه‌واریز ۹۸۲۱۲۳۸۲۲۱۰۰۰۷۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه. ضمانت نامه و یا فیش‌واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۳/ ۰۵ / ۱۴۰۰ به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی ۳۹۱۹۶۷۶۶۵ و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی۴۸۵۰۱۱۴۲ - ۰۸۶ فکس ۴۲۲۲۳۴۸۸ – ۰۸۶ تماس یا به سایت دانشکده به نشانی http: //www. savehums. ac. irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http: //iets. mprog. ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸


نظر شما :