مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه

۲۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۶ کد : ۱۲۵۸ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۹۲۳
مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به‌شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۲ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran. ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

 

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تدارکات: روز شنبه مورخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۰ می‌باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۳ / ۰۵ / ۱۴۰۰ سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۴۰ ریال (چهل میلیون ریال) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا ‌واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبا  ۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ir به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه (‌شناسه‌واریز ۹۸۲۱۲۳۸۲۲۱۰۰۰۷۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ ) ضمانت نامه و یا فیش‌واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰ به آدرس ساوه ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی ۷۶۶۵۱ ۳۹۱۹۶ و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

شرکت‌کنندگان در مزایده می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از اجناس با شماره تلفن ۸۵۶۱۰۱۶ - ۰۹۱۲ آقای عقیل موسوی تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مهلت بازدید از تاریخ یکشنبه ۲۰ / ۰۴ / ۱۴۰۰ الی شنبه ۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰ به صورت روزانه از ساعت ۰۰: ۰۹ الی ۰۰: ۱۳ می‌باشد.


نظر شما :