بازدید رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی و درمانی ساوه

۱۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۶ کد : ۱۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۵۳
به گزارش وب دا ساوه، دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت به همراه دکتر مصری رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، معاونان توسعه، بهداشتی و درمانی از مراکز بهداشتی و درمانی ساوه در بیست و هشتم مرداد ماه سالجاری بازدید و عملکرد این مراکز را از نزدیک بررسی و در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و انجام امور بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفتند.
بازدید رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مراکز بهداشتی و درمانی ساوه

به گزارش وب دا ساوه، دکتر مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت به همراه دکتر مهدی مصری رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، معاونان توسعه، بهداشتی و درمانی از مراکز بهداشتی و درمانی ساوه در بیست و هشتم مرداد ماه سالجاری بازدید و عملکرد این مراکز را از نزدیکبررسی و در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و انجام امور بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفتند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت طی این بازدید، غربالگری را از مهمترین فاکتورها در راستای تشخیص و کنترل سریع بیماری کرونا دانست و گفت: بیماریابی فعال توسط مراکز جامع سلامت، برجسته ترین عامل در کاهش و درمان بیماران مبتلا به کروناست.

در ادامه، وی از بخش های بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان شهید مدرس بازدید و با حضور در مهمانشهر شهید ناصری از نقاهتگاه این اردوگاه بازدید نمودند.

کلید واژه ها: ساوه، دانشکده علوم پزشکی، بازدید


نظر شما :